۱۵ بهمن, ۱۳۹۵
مراقبت و زیبایی ضمیری

کاربر مواد شیمیایی: لایتها، ترکیب رنگ و …..

امروزه با توجه به پیشرفت علم آرایشگری در به کار گیری مواد آرایشی و بهداشتی و نیاز مشتریان در
۱۶ بهمن, ۱۳۹۸
مراقب و زیبایی ضمیری

مرکز تخصصی آرایش و هاشور ابرو ضمیری

ما با ۲۸ سال سابقه صفر تا صد هر آنچه نیاز است با مدرک فنی و حرفه ای و مهارت آموزی تا بازارکار آموزش میدهیم
آموزش مجازی